Svetovalna služba

Svetovalna delavka vrtca je Mojca Vidmar-Čepon, po poklicu profesorica defektologije za MVO in domsko pedagogiko ter družinska psihoterapevtka.

Lahko jo

Z njo se boste lahko posvetovali o svojih vprašanjih in težavah, s katerimi se soočate na poti odraščanja svojega otroka, pa nanje sami ne zmorete odgovoriti.

To so lahko težave glede:

  • vključitve otroka v vrtec (priprava in pomoč staršem, ki jih zanima ali skrbi vključitev otroka v vrtec),
  • težav otroka pri sodelovanju in vključevanju v skupino,
  • vzgoje in razvoja otroka,
  • razumevanja in pomoči pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah (hranjenje, spanje, neprimerno vedenje, nemir, močenje postelje …),
  • razumevanja otrokovega odzivanja v kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
  • pomoči otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju,
  • prehoda otroka iz vrtca v šolo.

Svetovalni proces temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov ter vedno poteka v dobrobit otroka in njegove družine.

Svetovalna delavka vrtca hkrati izvaja tudi dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v naš vrtec.

Delo poteka po individualnih ali skupinskih specialno-pedagoških in socialno-pedagoških metodah ter oblikah dela, ki so prilagojene individualnim potrebam vsakega otroka posebej.

Pri svojem delu sodeluje tudi s starši, njihovimi vzgojiteljicami in pomočniki vzgojiteljic, po potrebi in predhodnem dogovoru s starši pa tudi z ustreznimi zunanjimi inštitucijami.

(Skupno 730 obiskov, današnjih obiskov 1)